• Kết Quả Kinh Doanh Tháng 4/2008
  24/05/2008 10:05 am
                  CÔNG TY CỔ PHẦN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI MASAN
                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  TỔNG HỢP DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN THÁNG 4/2008
  CỦA CÔNG TY CP CN-TM MASAN VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

  Kính Gửi: Các Quí Cổ Đông Công Ty CP CN-TM MASAN

        Công ty Cổ phần Công Nghiệp – Thương Mại MASAN (MST) xin trân trọng công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2008 của MST và các Công ty thành viên như sau (số liệu chưa kiểm toán):

 • Báo Cáo Thường Niên 2007
  24/05/2008 10:00 am
 • Tờ trình Đại hội cổ đông 2008
  13/03/2008 10:27 am

 • Thông Báo Họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2008
  13/03/2008 10:15 am

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông
  25/02/2008 02:05 am

  HĐQT Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Thương Mại Masan xin trân trọng thông báo :

  - Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Thương Mại Masan sẽ được tổ chức vào ngày 8/3/2008. Chi tiết sẽ được thông  báo bằng Thư Mời gửi đến từng Cổ đông.

  - Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Thư mời: 5/2/2008


 • Tháng 1/2008 – CỘT MỐC MỪNG XUÂN
  05/02/2008 11:37 am

  N ếu như 2007 được xem là "Năm Bản Lề" và năm 2008 được coi là "Năm Của Những Cột Mốc Mới" của MASAN, thì tháng 1/2008, với kết quả kinh doanh vượt trội, được nhìn nhận như "Cột Mốc Mừng Xuân".

  Năm 2007 không những đánh dấu những Thành Công lớn của MASAN về mặt tài chính với lợi nhuận tăng 350% (Thông cáo báo chí 12/2007) mà còn đánh dấu những bước tiến Vượt Bậc về mặt thương hiệu.

  Về mặt thương hiệu, hai yếu tố đặc biệt quan trọng là Mức Độ Nhận Biết của người tiêu dùng cũng như yếu tố tăng trưởng về Thị Phần của các mặt hàng của Masan đều được ghi nhận và đánh giá rất cao bởi báo SGTT & công ty nghiên cứu thị trường Nielsen.
 • Thông cáo báo chí 12/2007
  15/01/2008 11:45 am

  Lợi nhuận 2007 tăng trưởng 350% so với 2006
  ROE = 70%
  EPS = 7,226đ
  Phát hành cho các Nhà đầu tư tổ chức 1.5 triệu cổ phiếu với giá 260,000đ/CP
465 - 471 của 471