• Thông cáo báo chí 12/2007
    15/01/2008 11:45 am

    Lợi nhuận 2007 tăng trưởng 350% so với 2006
    ROE = 70%
    EPS = 7,226đ
    Phát hành cho các Nhà đầu tư tổ chức 1.5 triệu cổ phiếu với giá 260,000đ/CP
369 - 369 của 369