• Thông báo tăng vốn điều lệ
  07/10/2010 01:10 am


  Căn cứ:

  -    Công văn số 2829/UBCK-QLPH ngày 08/9/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 của Công ty.

  -    Công văn số 1977/UBCK-QLPH ngày 30/09/2008 và thông báo ngày 24/9/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

  -    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302017440, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 31/05/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 29/9/2010.

  Công ty Cổ phần Thực phẩm Ma San công bố về việc tăng Vốn điều lệ, nội dung thông tin như sau:

  -    Vốn điều lệ cũ: 630.000.000.000 VNĐ (sáu trăm ba mươi tỷ đồng)
  -    Số vốn tăng: 670.000.000.000 VNĐ (sáu trăm bảy mươi tỷ đồng)
  -    Vốn điều lệ mới: 1.300.000.000.000 VNĐ (một ngàn ba trăm tỷ đồng).

 • Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức
  13/09/2010 05:03 am

 • Thông báo v/v chia cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
  19/08/2010 04:35 am

 • Báo cáo thường niên năm 2009
  11/05/2010 08:46 am
  Báo cáo thường niên năm 2009
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2010
  05/04/2010 07:27 am
  Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 2010
 • Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
  22/03/2010 05:48 am
  1.    Thư mời họp ĐHĐCĐ;
  2.    Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
  3.    Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán (tiếng Việt)
  4.    Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán (tiếng Anh)
  5.    Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
  6.    Báo cáo của Tổng Giám Đốc;
  7.    Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  8.    Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2009;
  9.    Phương án tăng vốn Điều lệ 2010;
  10.  Thông báo về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014;
  11.  Đơn đề cử;
  12.  Đơn ứng cử;
  13.  Mẫu sơ yếu lý lịch;
  14.  Mẫu Giấy uỷ quyền.


 • Thông báo chốt danh sách Đại hội Cổ đông thường niên 2010 của Cty CP Thực Phẩm Masan
  01/03/2010 09:50 am
  Thông báo chốt danh sách Đại hội Cổ đông thường niên 2010 của Cty CP Thực Phẩm Masan
 • PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN ĐĂNG QUANG TẠI LỄ NIÊM YẾT SÀN GIAO DỊCH HoSE PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN ĐĂNG QUANG TẠI LỄ NIÊM YẾT SÀN GIAO DỊCH HoSE
  07/11/2009 07:46 am
  Kính thưa Quý vị,

  Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, tôi xin gửi lời chào trang trọng và lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý vị đại biểu đã tham dự buổi lễ ngày hôm nay.

  Thưa Quý vị,

  Ngày 05 tháng 11 năm 2009 là ngày đánh dấu sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan: Mã chứng khoán MSN đã được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 135/QĐ-SGDHCM ngày 30/10/2009 với số lượng cổ phiếu niêm yết là 476.399.820.
41 - 48 của 192