Nguyễn Quốc Thúc
Nguyễn Quốc Thúc

Phó tổng giám đốc QLNL - QLCL - HC

.:: Một số hình ảnh khác: