Lễ Masan ký kết với VinaCapital
Lễ Masan ký kết với VinaCapital

.:: Một số hình ảnh khác: